Technology

MEHLER VALMEX® boat PVC it is a unique material for manufacturing high quality inflatable boats used for leisure, sports and professional applications.

We use:

VALMEX® 7307 Mainstream plus, Color 907 VALMEX® 7311 Heavy, Color 574

VALMEX® boat is a uniqie material for manufacturing high-quality inflatable boats used for leisure, sports and professional applications.

Several layers of PVC are combined with a Polyester base fabric of high stregth dtex yarn by melt-roller coating.These single layers give flexibility, elasticity, airtightness and resistance against mechaical damage.

VALMEX® boat is abrasion resistant, UV and weather resistant, dirt-repillent and insensitive to high temperature conditions. VALMEX® plus productsfeature higherresistances to various envirinmental conditions due to an additional acrylic surface finish.

Svi materijali iz Mehler Texnologies 100 % su obloženi platnima, a to daje najviši kvalitet našim proizvodima.

Sve komponente proizvodnje Mehler TEXNOLOGIES proizvedene su u skladu sa Direktivom Evropske REACH .

Ekološki odgovoran pristup – upotreba ekološki održive energije i resursa. Naknadna utilizacija otpadnih materijala.

Kako se mi zalažemo za ekološku odgovornost, MehlerTexnologies učestvuje u spoljnim sistemima sekunadarne prerade sirovina sa ciljem oporavka ekosistema i u „dobrovoljnom sporazumu proizvođača PVC“ VinylPlus.

TEXACOL M 150 PU.PVC

TEXACOL M 150 PU.PVC – jedno ili dvokomponentni lijepak koristi se tokom hladnog lijepljenja. Takav lijepak, koji ima visoko početno adheziono ponašanje, specijalno je proizveden za lijepljenje sintetičkih materijala, poliuretana i PVC, i koristi se u proizvodnji čamaca, konvejernih (prenosivih) kaiševa za bezbjednost i td. Kada se koristi u kombinaciji sa učvršćivačem (POLYDUR PU65, DESMODUR PCE, DESMODUR RC), lijepak TEXACOL 100 PU.PVC obezbeđuje otpornost na hidrolizu i prevashodnu toplotnu otpornost. Pri upotrebi POLIDUR PU65 takođe se malo poveć́ava vrijeme trajanja. Tehničke karakteristike viskoznosti: Viskoznost je određivana korišćenjem Brookfield Brookfield RVF, RV2 brzina okretanja vretena 4/min.

Vrijednosti Tolerancije Metoda određivanja
Viskoznost na 20 ° C 3300 mPa.s ±15% ICF N° 07

Pomorska šperploča (vodootporna)

To je standard, koji se koristi od strane proizvođača šperploče širom svijeta. Za pod, sjedišta i krmu mi koristimo specijalno izrađenu za čamce i jahte laminiranu vodootpornu šperploču proizvedenu u Finskoj (štiti od slane vode).
Obloga prve klase iz mahagonija i unutrašnjost iz bora. Na primer, 9 mm, traka se sastoji od pet uzdužno postavljenih i dva ukrštena sloja. Osnovna debljina šperploče: 1.2 mm, površina šperploče debljine: 1.5 mm.

KOMBINOVANI
ŠAVOVI

VAZDUŠNE
KOMORE

ODVOJENA POKRETNA
SJEDIŠTA